Aktualno

Regres 2024

ZDR-1 v 131. členu določa, da morajo delodajalci delavcem izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

Obvestilo o odmeri letnega dopusta

Rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta je 31. marec. Delodajalci so dolžni svoje zaposlene v pisni obliki obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Nadomestilo za bolniško odsotnost do 30 dni ponovno v breme delodajalcev

31.12.2023 je začel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin ZIUZDS, ki je posegel tudi v 137. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1.

Podatki za odmero dohodnine za preteklo leto

Delodajalci in vsi izplačevalci dohodkov morate do konca januarja svojim zaposlenim in ostalim prejemnikom dohodkov predložiti pisni obračun plač, nadomestil in ostalih prejemkov za preteklo leto, kot to določa 135. člen ZDR-1.

Znižanje davčne osnove

Bliža se konec poslovnega leta in s tem priprava zaključnih poročil. To je čas, ko podjetja iščejo načine, kako znižati davčno osnovno, da davčna obveznost ne bo previsoka.

Namenitev dela dohodnine za donacije

Do 31.12. lahko del dohodnine namenite za donacije. Davčni zavezanci rezidenti lahko do 1 % dohodnine namenite za financiranje upravičencev do donacij. 

Obdavčitev poslovnih daril

December je čas, ko podjetja obdarujejo svoje poslovne partnerje in zaposlene. Pri tem je dobro poznati davčno zakonodajo, ki določa, do katere vrednosti se darila ne vštevajo v davčno osnovo.