Obdavčitev poslovnih daril

December je čas, ko podjetja obdarujejo svoje poslovne partnerje in zaposlene. Pri tem je dobro poznati davčno zakonodajo, ki določa, do katere vrednosti se darila ne vštevajo v davčno osnovo, da darila prejemnikom ne bodo predstavljala davčne obveznosti.
V skladu s 108. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo ne vštevajo posamezna darila, če njihova vrednost ne presega 42 € oz. če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca, ne presega 84 €. Če darila presegajo te vrednosti, prejemniku predstavljajo boniteto in se obdavčijo z dohodnino.
Darilo, ki ga zaposleni prejme od delodajalca, se ne všteva v davčno osnovo, če ne presega vrednosti 15 €.
V mesecu decembru lahko delodajalci obdarujejo otroke svojih zaposlenih, pri čemer vrednost darila ne sme presegati 42 €. Prejeta darila z vrednostjo do 42 € se ne vštevajo v davčno osnovo zaposlenega. Navedeno velja za otroke do 15 let.

Potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas!