Računovodske storitve

Naše stranke opravljajo različne dejavnosti, vse pa potrebujejo zaupanja vrednega partnerja, ki spremlja in usmerja njihovo poslovanje, da je le-to skladno z zakonodajo in hkrati ekonomično. Računovodje spremljamo poslovanje strank v celoti, zaradi česar jim lahko kvalitetno svetujemo pri poslovnih odločitvah.

Izkušnje in široko znanje na področju računovodstva bogatimo skozi vrsto let delovanja na tem področju. Nenehno izobraževanje in veselje do svojega dela zagotavljata uspeh tako nam kot tudi našim strankam, saj s svojim znanjem in pristopom k delu skrbimo, da stranke dosegajo optimalno poslovanje.

Računovodske storitve

Nam zaupajo

Gospodarske družbe

Zanesljivi računovodja je ključni sodelavec gospodarske družbe. S svojo strokovnostjo in natančnostjo skrbi za številke, medtem ko vi gradite svojo podjetniško vizijo.

Samostojni podjetniki

Samostojni podjetniki so dinamični, prilagodljivi in se pogosto znajdejo v hitro rastočem okolju. Pri tem je ključno, da pravočasno poiščejo pomoč izkušenega računovodje, ki bo podjetnikove finance usmeril na pravo pot.

Javni zavodi

Javni zavodi so nepridobitne organizacije, ki se financirajo tako iz javnega proračuna kot iz tržne dejavnosti. To je le ena izmed mnogih posebnosti, zaradi katerih računovodenje javnih zavodov predstavlja izziv marsikateremu računovodji, saj zahteva specializirano računovodsko znanje.

Društva

Namen društev je uresničevanje skupnih interesov članov in ne ustvarjanje dobička. V kolikor društvo poleg nepridobitne opravlja tudi pridobitno dejavnost, mora to v računovodskih izkazih prikazati ločeno.

Strankam nudimo celovito računovodsko podporo pri poslovanju

Za svoje stranke urejamo

Knjiženje poslovnih listin v glavno knjigo, vodenje evidenc obveznosti in terjatev, vodenje plačilnega prometa, vodenje knjige izdanih in prejetih računov za davčne namene, izdelava DDV obračuna, razna poročanja o poslovanju s tujino – VIES-KP, Intrastat, razna poročila za Statistični urad RS, obračun plač in poročanje iz naslova obračuna plač ustreznim institucijam, obračun prispevkov za s.p., obračun po podjemnih pogodbah, avtorskih honorarjih, priprava drugih izplačil fizičnim osebam, poročanje Banki Slovenija, AJPES, FURS, ZPIZ, priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, priprava medletnih poročil presečnega stanja, priprava letnih poročil, vodenje registra osnovnih sredstev, izdelava amortizacije, prijava/odjava zavarovanj ter pomoč pri prijavi na razpise.

Uporaba spletnega programa nam omogoča, da smo pri svojem delu učinkoviti in fleksibilni

E-računovodstvo

Naše stranke imajo na voljo spletni program, ki jim omogoča spremljanje poslovanja v celoti in ne zahteva stroškov nabave in vzdrževanja programa, zamudnih nastavitev in nadgradenj. Uporaba programa je enostavna: dodelimo vam uporabniško ime in geslo, kar vam omogoča neomejen spletni dostop.

v programu lahko izstavljate račune, urejate potne naloge, vodite evidenco prisotnosti zaposlenih, spremljate terjatve in obveznosti, pripravljate opomine in še mnogo več. Program vključuje avtomatsko izdelavo varnostnih kopij za zaščito podatkov.

Spletni program nam omogoča sodelovanje s strankami po vsej Sloveniji. Z uporabo skupnega programa bomo postali uspešen tim.

Uporaba spletnega programa nam omogoča, da smo pri svojem delu učinkoviti in fleksibilni

E-računovodstvo

Naše stranke imajo na voljo spletni program, ki jim omogoča spremljanje poslovanja v celoti in ne zahteva stroškov nabave in vzdrževanja programa, zamudnih nastavitev in nadgradenj. Uporaba programa je enostavna: dodelimo vam uporabniško ime in geslo, kar vam omogoča neomejen spletni dostop.

v programu lahko izstavljate račune, urejate potne naloge, vodite evidenco prisotnosti zaposlenih, spremljate terjatve in obveznosti, pripravljate opomine in še mnogo več. Program vključuje avtomatsko izdelavo varnostnih kopij za zaščito podatkov.

Spletni program nam omogoča sodelovanje s strankami po vsej Sloveniji. Z uporabo skupnega programa bomo postali uspešen tim.