Davčno svetovanje

Davki predstavljajo pomemben del poslovanja vsakega podjetja. Razumevanje davčne zakonodaje in sledenje spremembam na področju davkov sta ključna dejavnika za optimizacijo davčne obveznosti, ki je hkrati učinkovita in poštena.

Davčna zakonodaja se neprestano spreminja, zato v podjetju Goles d.o.o. skrbimo, da smo stalno na tekočem s spremembami in novostmi. Z dobrim poznavanjem predpisov svojim strankam omogočimo, da izkoristijo vse davčne ugodnosti, ki so zanje najbolj optimalne in hkrati ustrezajo zakonskim zahtevam.

Svojim strankam nudimo

Celovito davčno svetovanje

Tekoče davčno poslovanje

Strankam svetujemo glede optimizacije davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej), obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja (delo po podjemni pogodbi, študentsko delo, delo upokojencev, avtorski honorarji…), uveljavljanja davčnih olajšav, DDV, davčnih obračunov in drugih oblik davkov. Stranke zastopamo v komunikaciji s Finančnim uradom RS.

Zastopanje v davčnih postopkih in inšpekcijskih pregledih

Stranke zastopamo pred davčnimi organi in sodelujemo pri inšpekcijskih pregledih. Kot pooblaščenci lahko namesto vas komuniciramo z davčnim organom in predložimo zahtevano dokumentacijo in pojasnila. Če je potrebno, na podlagi ustreznih argumentov pripravimo in vložimo pritožbo na odločbo.

Ključen pomen

Davčnega svetovanja

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, javni zavodi in društva opravljajo različne dejavnosti in zanje veljajo različni zakoni ter davčni predpisi, vsi pa potrebujejo zaupanja vrednega svetovalca, ki dobro pozna davčne postopke in usmerja njihovo poslovanje, da je le-to skladno z zakonodajo in hkrati ekonomično. Naši svetovalci spremljajo svoje stranke v celoti, zato jih dobro poznajo in lahko svetujejo pri poslovnih odločitvah.

Ključen pomen

Davčnega svetovanja

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki, javni zavodi in društva opravljajo različne dejavnosti in zanje veljajo različni zakoni ter davčni predpisi, vsi pa potrebujejo zaupanja vrednega svetovalca, ki dobro pozna davčne postopke in usmerja njihovo poslovanje, da je le-to skladno z zakonodajo in hkrati ekonomično. Naši svetovalci spremljajo svoje stranke v celoti, zato jih dobro poznajo in lahko svetujejo pri poslovnih odločitvah.