Nadomestilo za bolniško odsotnost do 30 dni ponovno v breme delodajalcev

31.12.2023 je začel veljati novi Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin ZIUZDS, ki je posegel tudi v 137. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1.
Spreminja se obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca. Prej je veljalo, da nadomestilo za bolniško odsotnost bremeni delodajalca do 20 delovnih dni, od vključno 21. delovnega dne dalje pa gre nadomestilo v breme ZZZS. Novi zakon ponovno uvaja 30 delovnih dni bolniške odsotnosti v breme delodajalca, tako da nadomestilo v breme ZZZS nastopi šele 31. dan od nastopa bolniške odsotnosti.
Omenjeno velja za bolniške odsotnosti, ki so posledica bolezni, poškodbe izven dela, poklicne bolezni, poškodbe pri delu in poškodbe po tretji osebi izven dela.

Potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas!