Obvestilo o odmeri letnega dopusta

Obvestilo o
odmeri letnega dopusta

Rok za izdajo obvestila o odmeri letnega dopusta je 31. marec. Delodajalci so dolžni svoje zaposlene v pisni obliki obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Koliko dopusta vam pripada določa ZDR-1 in, če delodajalca zavezuje, tudi kolektivna pogodba. ZDR-1 določa, da letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, pri čemer je minimalno številno dni letnega dopusta odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu. To pomeni, da delavcem, ki delo opravljajo 5 dni v tednu, pripada najmanj 20 dni letnega dopusta. Če delo opravljajo 6 dni v tednu, jim pripada najmanj 24 dni dopusta.

Poleg osnovnega dopusta ZDR-1 določa tudi dodatne dneve letnega dopusta. Delavec je upravičen do enega dodatnega dneva dopusta za vsakega otroka do 15 leta starosti. Do treh dodatnih dni dopusta je upravičen starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka.

Različne Kolektivne pogodbe lahko poleg že omenjenih določajo še nekatere dodatne dneve letnega dopusta, npr. dodatni dan dopusta za doseženo delovno dobo pri delodajalcu in podobno.

Potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas!