Podatki za odmero dohodnine za preteklo leto

Delodajalci in vsi izplačevalci dohodkov morate do konca januarja svojim zaposlenim in ostalim prejemnikom dohodkov predložiti pisni obračun plač, nadomestil in ostalih prejemkov za preteklo leto, kot to določa 135. člen ZDR-1.
Iz pisnega obračuna plač in nadomestil plač za preteklo leto mora biti razviden tudi obračun davkov in prispevkov. Rok za predložitev obračunov je 31.1.

Potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas!