Naše storitve obsegajo:
Namesto   vas   skrbimo   za   pravilno   in   pravočasno   pripravo   davčnih   napovedi   in   obračunov,   pri   čemer poiščemo davčno rešitev, ki je za vaše podjetje najbolj optimalna. 
- svetovanje pri optimizaciji davka od dohodka pravnih oseb (DDPO), - svetovanje pri optimizaciji dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej), - splošno davčno svetovanje iz naslova poslovanja pravnih oseb, - obdavčitev različnih oblik dela (poslovodstvo, študenti, upokojenci, avtorski honorarji ipd.), - uveljavljanje davčnih olajšav, - sestavljanje davčnih obračunov, - svetovanje v zvezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV in popravki odbitka DDV, - komunikacija s Finančnim uradom RS.
Goles d.o.o., Trata IV/2, 1330 Kočevje, racunovodstvo@goles.si, tel. 041 446 706, ©2021