Naše   stranke   opravljajo   različne   dejavnosti,   vse   pa   potrebujejo   zaupanja   vrednega   partnerja,   ki   spremlja   in   usmerja njihovo   poslovanje,   da   je   le-to   skladno   z   zakonodajo   in   hkrati   ekonomično.   Računovodje   spremljamo   poslovanje   strank   v celoti, zaradi česar jim lahko kvalitetno svetujemo pri poslovnih odločitvah. Računovodstvo vodimo za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, javne zavode in društva. Izkušnje   in   široko   znanje   na   področju   računovodstva   bogatimo   skozi   vrsto   let   delovanja   na   tem   področju.   Nenehno izobraževanje   in   veselje   do   svojega   dela   zagotavljata   uspeh   tako   nam   kot   tudi   našim   strankam,   saj   s   svojim   znanjem   in pristopom k delu skrbimo, da stranke dosegajo optimalno poslovanje.
Uporaba spletnega programa nam omogoča, da smo pri svojem delu učinkoviti in fleksibilni.
- knjiženje poslovnih listin v glavno knjigo, - vodenje evidenc obveznosti in terjatev, - vodenje plačilnega prometa, - vodenje knjige izdanih in prejetih računov za davčne namene, - izdelava DDV obračuna, - razna poročanja o poslovanju s tujino – VIES-KP, Intrastat, - razna poročila za Statistični urad RS, - obračun plač in poročanje iz naslova obračuna plač ustreznim   institucijam, - obračun prispevkov za s.p.,
- obračun po podjemnih pogodbah, avtorskih honorarjih, - priprava drugih izplačil fizičnim osebam, - poročanje Banki Slovenija, AJPES, FURS, ZPIZ, - priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil, - priprava medletnih poročil presečnega stanja, - priprava letnih poročil, - vodenje registra osnovnih sredstev, - izdelava amortizacije, - prijava/odjava zavarovanj, - pomoč pri prijavi na razpise.
Naše stranke imajo na voljo spletni program, ki jim omogoča spremljanje poslovanja v celoti in ne zahteva stroškov nabave in vzdrževanja programa, zamudnih nastavitev in nadgradenj; uporaba programa je enostavna: dodelimo vam uporabniško ime in geslo, kar vam omogoča neomejen dostop v spletni program; v programu lahko izstavljate račune, vodite potne naloge, evidenco prisotnosti zaposlenih, spremljate terjatve in obveznosti, pripravljate opomine in še mnogo več; program vključuje avtomatsko izdelavo varnostnih kopij za zaščito podatkov; z uporabo skupnega programa bomo postali uspešen tim.
Strankam   nudimo   celovito   računovodsko   podporo   pri   poslovanju   in   splošno   podjetniško   svetovanje,   kar zajema:
E-RAČUNOVODSTVO
Goles d.o.o., Trata IV/2, 1330 Kočevje, racunovodstvo@goles.si, tel. 041 446 706, ©2021