Računovodstvo vodimo za: - D.o.o. - S.p. - Javne zavode - Društva - Normirance
Naše    stranke    so    gospodarske    družbe,    samostojni    podjetniki,    javni    zavodi,    društva.    Opravljajo    različne dejavnosti,   vsi   pa   potrebujejo   zaupanja   vrednega   partnerja,   ki   spremlja   in   usmerja   njihovo   poslovanje,   da   je to   skladno   z   zakonodajo   in   hkrati   ekonomično.   Računovodja   spremlja   stranko   v   celoti   zato   jo   dobro   pozna   in lahko svetuje pri poslovnih odločitvah. Izkušnje    in    široko    znanje    na    področju    računovodstva    bogatimo    skozi    dolgo    vrsto    let    delovanja    na    tem področju.   Nenehno   izobraževanje   in   veselje   do   svojega   dela   zagotavlja   uspeh   tako   nam   kot   tudi   našim strankam, saj s svojim znanjem in pristopom k delu skrbimo, da stranke dosegajo optimalno poslovanje.
- knjiženje poslovnih listin v glavno knjigo; - vodenje evidenc obveznosti in terjatev; - vodenje plačilnega prometa; - vodenje knjige izdanih in prejetih računov za davčne namene; - izdelava DDV obračuna; - razna poročanja o poslovanju s tujino – VIES-KP, Intrastat; - razna poročila za Statistični urad RS; - obračun plač in poročanje iz naslova obračuna plač ustreznim   institucijam; - obračun prispevkov za s.p.;
Nudimo celovito računovodsko podporo pri poslovanju, splošno podjetniško svetovanje. Cena storitev je določena in dogovorjena ob sklenitvi pogodbe glede na obseg dokumentacije in potreb stranke in je fiksna.
- obračun po podjemnih pogodbah, avtorskih honorarjih; - priprava drugih izplačil fizičnim osebam; - poročanje Banki Slovenija, AJPES, FURS, ZPIZ; - priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil; - priprava medletnih poročil presečnega stanja; - priprava letnih poročil; - vodenje registra osnovnih sredstev; - izdelava amortizacije; - prijava/odjava zavarovanj; - pomoč pri prijavi na razpise.
Da se stranke lahko v celoti posvetijo svojemu delu, opravimo in izdelamo:
Goles d.o.o., Trata IV/2, 1330 Kočevje - www.goles.si - racunovodstvo@goles.si - 041 446 706